Balansprogrammet 12v

/

Balansprogrammet 12v

Om Balansprogrammet 12v

MIMY-Mindfulness och MediYoga syftar till att stärka din förmåga att vara i nuet. Senare års hjärnforskning har visat att träning i medveten närvaro (mindfulness) ökar vår förmåga att fatta kloka beslut och uppleva lycka.

Träningen minskar känslor som nedstämdhet, stress och rädsla och forskningen pekar på att även små doser daglig träning har positiva hälsoeffekter. En svensk studie på blodtryckspatienter i Skåne visade tydligare resultat hos dem som tränade MediYoga 15 minuter dagligen än dem som fick ett 60 minuters program.

Balansprogrammets 12 veckors program innehåller tre delar MediYogaMindfulnessmeditation och vardagsuppgifter/reflektion som du ska utföra dagligen under 12 veckor.

Varje vecka innebär 5 minuter djupandning, 10 minuter yoga och en meditation som varierar i längd (5-13 minuter) – Första veckan är ett undantag.

Den bästa träningen är den du utför dagligen och därför bygger detta program på korta sekvenser som består av yogisk andning, två yogaövningar och en kort meditation.

Din feedback är värdefull!

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *