Barn & unga

Föreläsningar och workshops inom förskola/skola

Vi kommer till er och föreläser för elever, föräldrar och pedagoger på skolan i syfte att ge effektiva verktyg för att motverka daglig stress. Läs mer om våra inspirationsföreläsningar ” Fri från stress i vardagen”  – Läs mer här

Balansprogrammet i klassrummet

Allt fler forskare anser att tid för avslappning- och koncentrationstekniker behövs som en fast punkt på schemat i skolan varje dag. Vår metod Balansprogrammet ger dig som pedagog en konkret verktygslåda för detta. Övningarna kan utföras av alla, oavsett ålder.

Läs mer om utbildningen Balansprogrammet för barn/unga och Balansprogrammet psyk.ohälsa

Balansprogrammet för personer med NPF

Arbetsterapeuten Malin Lagström har genomfört Balansprogrammet vid Akademiska Sjukhuset där unga vuxna med ADHD/ADD fick delta i en studie. Patienterna uppgav att Balansprogrammet bl a minskade stress och ökade impulskontroll. Läs studien genomförd av Malin Lagström 

Se Sara Emilionie introducera andningsövningar till förskolebarn

Spela videoklipp
Spela videoklipp

Introduktion av Balansprogrammet för ÅK 5 – Mindfulness och yoga för ökat lugn

Introduktion av Balansprogrammet för ÅK 5 – Mindfulness och yoga för ökad uppmärksamhetsförmåga

Spela videoklipp
Spela videoklipp

Introduktion av Balansprogrammet för ÅK 8 – Mindfulness och yoga för ökat lugn

Introduktion av Balansprogrammet för ÅK 8 – Mindfulness och yoga för ökad uppmärksamhetsförmåga

Spela videoklipp
Spela videoklipp

Theodor Ranebo 15 år berättar om effekten av mindfulness i en gemensam föreläsning med Sara Emilionie i Aula Medica på KI.