Balansprogrammet - Psykisk ohälsa

Om Balansprogrammet – Psykisk ohälsa

Balansprogrammet Psykisk ohälsa – för dig som önskar förmedla programmet vidare till personer med psykisk ohälsa 

Omfattning: Två utbildningsträffar (online) med 6 veckor mellan för träning på egen hand.

Datum: 22/10 och 26/11 kl 9-15

Kostnad: 6900 kr ex moms

Balansprogrammet innebär ett 6 veckors program som ger dig enkla, effektiva, forskningsbaserade verktyg för stress, oro, ångest, nedstämdhet och/eller neuropsykiatriska svårigheter.

Du får ett effektivt manualbaserat självhjälpsprogram för egen återhämtning och balans i vardagen. Programmet har erbjudits till både näringsliv, skola, vård sedan 2012, bland annat Astra Zeneca, Stiftelsen Friends, Svenska Röda Korset,  Akademiska Sjukhuset, allmänspykiatriska mottagningen i Danderyd.

Ur innehållet:

  • hur du bryter negativa tankemönster
  • hur du tränar upp självomsorg och självkänsla
  • forskning om stress och sårbarhet
  • verktygslåda för dagliga balansrutiner
  • stress- och sårbarhetsmodellen
  • Malin berättar om sin magister om Balansprogrammet vid ADHD samt går igenom
    senaste forskningen om yoga och mindfulness vid psykisk ohälsa.
  • yoga och mindfulness vid olika psykiatriska diagnoser

Praktiskt: 

Utbildningen sker digitalt med enkla tekniska plattformer. Mellan introduktionstillfället och uppföljningen genomför du balansprogrammet med handledning.

Utbildare:

Malin Lagström:

Förutom yogalärare är Malin medicine magister inom arbetsterapi och arbetar som leg. arbetsterapeut med det egna företaget Vardagsbalans främst med psykisk ohälsa och kognitiva funktionsvariationer. Den magisteruppsats hon skrev handlade om Balansprogrammets effekt på personer med ADHD.  Hennes yogiska bakgrund; Mediyogaterapeut. utbildad inom Yinyoga, Restorative yoga och Samayoga. Hon är även mindfulnessinstruktör i Mimy-metoden och är utbildad inom meditation i Indien i den indiska traditionen.  KONTAKTA MALIN

Sara Emilionie:

Mediyogaterapeut, mindfulnessinstruktör, utbildad i TRE, EFT och grundare metoden MIMY Balansprogrammet. För frågor om Balansprogrammet, varmt välkommen att KONTAKTA SARA 

Övrigt: 

Utbildningen löper över sex veckor. Mellan de lärarledda Zoom-träffarna genomgår du för egen del 6-v programmet med teoretiska studier, yoga, meditation, reflektion och olika vardagsuppgifter. Räkna med cirka 15 min. daglig träning. Du får en tydlig struktur för hur du integrerar programmet i din nuvarande verksamhet, både individuellt och i grupp.

Kursavgift:

6900 kr ex moms. Inkluderar kursträffar, handledning, utbildningsmaterial, diplom.

Målsättning

Målsättningen med programmet är att ge dig en enkel, beprövad metod som bottnar i forskning att förmedla vidare till personer med psykisk ohälsa.

Förkunskaper: 

Du har utbildning inom och/eller arbetar idag med personer som lever med psykisk ohälsa. Beskriv detta i din anmälan.

ANMÄL DIG HÄR

 

Balans Online

Balans Online erbjuder dig två forskningsbaserade metoder –  mindfulness och medicinsk Yoga.  Via onlinetjänsten kan du bland annat utföra Balansprogrammet,  Sveriges första korttidsprogram i mindfulness och medicinsk yoga som grundar sig i åratal av erfarenhet och hjälper hjärna och kropp att återfinna sin balans. Du får en enkel, effektiv metod som alla hinner och klarar av att göra.

Copyright 2021 © Balans Institutet