The Balance Program

The Balance Program

 

 

Photo: Anton Körberg

"Jag har uppskattat ditt sätt att presentera mindfulness, med ett fysiskt/medicinskt förhållningssätt som utgångspunkt. Och som en färdighet som kan öppna vägar till andra saker (”gynna mig”) som lust, riktning, fokus, tillit, förmåga att göra val, med mera. "