Om MediYoga 

MediYoga är en terapeutisk form av yoga, framtagen av Göran Boll vid MediYoga Institutet. Den innefattar mjuka kroppsövningar, effektiva andnings- och koncentrationstekniker, djupavslappning och meditation.

MediYoga används idag inom svensk sjukvård, bland annat på Danderyds Sjukhus i Stockholm

 Du kan läsa mer om MediYoga här

Om MIMY / Mindfulness

MIMY är en kombination av MediYoga och Mindfulness som syftar till kort men daglig träning och aktiv reflektion kring viktiga frågeställningar i livet. Karakteristiskt för MIMY är att yogaövningarna och meditationerna är korta och erbjuds som färdiga program med 6, 8, 12 veckors struktur där du guidas vecka för vecka. 

MIMY ingår sedan 2014 i svensk forskning

 Du kan läsa mer om forskningen här

Tillsammans något unikt

Med Balans Online, tar du vara på synergieffekterna av två flertusenåriga metoder, Yoga och Mindfulness, som båda bottnar i västerländsk forskning, i erbjuds i ett modernt kontext.

Balans Online syftar till att lära dig använda dessa metoder på ett sätt som ger dig ökad livskvalitet och minskad upplevelse av stress i din vardag.

 


 

Prova kostnadsfritt