Balans Online - Changelog

Här listar vi alla ändringar på Balans Online som kommit med vid olika uppdateringar. Du kommer att kunna se när uppdateringen gjordes och om det var en uppdatering som gällde hela sajten eller systemet bakom.

Ändringarna kommer enbart listas beskrivna i korta ordalag. I de allra flesta fallen bara en mening per ändring. Mindre ändringar som t.ex. språkliga korrigeringar eller mindre designjusteringar kommer inte att inkluderade. Men i övrigt så kommer vi att inkludera alla ändringar som görs.


Planerat

- Möjlighet att felanmäla en film
- Stöd för flera språk


Version 1.0.4 (2015-04-16)

- Lade till möjligheten att köpa och lösa in presentkort
- Delade upp "Vanliga frågor" efter kategori
- Div. små-fix

Version 1.0.3 (2015-04-01)

- Dela spellistor
- Sök övning under övningar --> MediYoga

Version 1.0.2 (2014-11-21)

- Bytte namn till Balans Online (tidigare MediYoga Online)

Version 1.0.1 (2014-11-19)

- Åtgärdat Internet Explorer html5-fel

Version 1.0.0 (2014-11-06)

- Första release