Enskilda sessioner

Om enskilda sesssioner

En enskild session ger dig möjlighet att förstå dina hälsobesvär utifrån ett yogiskt perspektiv och erhålla ett individuellt program utifrån dina behov. Vi går igenom din hälsa/ohälsa utifrån ett yogiskt perspektiv och du får ett program som kombinerar andningstekniker, yogaövningar, meditation samt en avslutande gongbalansering.

Om yogisk terapi

Yogisk terapi utvecklades på 90 talet av Göran Boll som utvecklat den svenskutvecklade yogaformen Medicinsk Yoga/MediYoga.  Den terapeutiska yogaformen är utforskad, beprövad och används reguljärt inom svensk hälso- och 
sjukvård. Forskningen har påvisat effekt på bland annat oro, ångest, sömnstörningar, ryggbesvär, smärta och blodtryck. Mindfulness har sedan slutet på 70- talet utvärderats i ett stort antal internationella studier som visat effekt på bl.a sömn, ångest, oro, depression och är idag en del av svensk sjukvård.

2012 blev jag, Sara Emilionie, ansvarig yogaterapeut vid MediYoga Institutet där jag även utbildade instruktörer i min egen metod MIMY Mindfulness & MediYoga.  Sedan dess har  har jag erbjudit yogisk terapi till både barn och vuxna på institutet och har även utbildat mig i Steg 1 och 2 i EFT (Emotional Freedom Technique).

Kostnad: 900 kr/60 min eller 1100 kr/90 min. I den längre sessionen ingår gongbalansering. Sessionerna erbjuds både i Stockholm och via Zoom. 

Boka enskild session

Balans Online

Balans Online erbjuder dig två forskningsbaserade metoder –  mindfulness och medicinsk Yoga.  Via onlinetjänsten kan du bland annat utföra Balansprogrammet,  Sveriges första korttidsprogram i mindfulness och medicinsk yoga som grundar sig i åratal av erfarenhet och hjälper hjärna och kropp att återfinna sin balans. Du får en enkel, effektiv metod som alla hinner och klarar av att göra.

Copyright 2021 © Balans Institutet